Kroužky 2. pololetí začínají od pondělí 1.2.2021 dle harmonogramu.

Prozatím nebude otevřena volná herna a cvičení v tělocvičně.

V případě příznivého počasí bude pro veřejnost otevřena Kašpárkovská zahrada. Informace budou vždy na FB Kašpárkova.

Hygienická pravidla

Na kroužcích prosíme o dodržování hygienických pravidel:

  • Roušky jsou pro rodiče a starší děti povinné ve společných prostorách (botárna, chodby) v ostatních prostorách jsou doporučené.
  • Před začátkem lekce si všechny děti i rodiče umyjí ruce mýdlem. Desinfekce je pak přístupná v botárně i v sále.
  • Aktivity mohou navštěvovat pouze zdravé děti a dospělí. V případě podezření na nakažlivou nemoc má lektor právo osoby ze cvičení vykázat.
  • Aktivity nemohou navštěvovat osoby v nařízené karanténě nebo žijící ve společné domácnosti s jinou osobou v nařízené karanténě.

Podmínky otevření RC Kašpárkov z.s.

 Naše aktivity se mohou konat s ohledem na aktuálně platná Usnesení Vlády ČR č. 79
a Usnesení Vlády ČR ze dne 28.1.2021 č. 78
a aktuálně platné Mimořádné opatření MZ ČR
 

Odůvodnění:

– naše prostory nejsou “veřejně přístupným místem” (např. náměstí, ulice, chodníky, parky…), proto se na naše aktivity nevztahuje aktuální omezení pohybu osob v rámci VPM do počtu 2 osob. 

– RC Kašpárkov z.s. spadá do výjimky organizací, kterým je povolen výkon jejich činnosti, jelikož realizují činnost, která není živností podle živnostenského zákona

– neposkytujeme služby osobám ve věku 6 – 18 let, které jsou v tomto období zakázány

– cesta, kterou k nám absolvujete, spadá do výjimky “cesty za účelem poskytnutí služby” + “zajištění péče o dítě” 

– cesta, kterou absolvujete od nás spadá do výjimky “cesty zpět do místa svého bydliště”