TRADIČNÍ ČTVRTEČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA PRO RODIČE S DĚTMI

Tvořivá dílna Lenky a Katky, tentokrát opět KERAMICKÁ. Pro dospělé nebo starší samostatné děti proběhne práce s hlínou. Pokračování pak bude malba keramiky ve čtvrtek 10. 5.

CENA 300 Kč.

Těší se na Vás lektorky Lenka Jílková a Katka Hoke.