DEN PRO DĚTI SE SVČ RUBIKO

Den pro děti pořádá tradičně SVČ Rubiko Rosice ve spolupráci s RC Kašpárkov k příležitosti zahájení nového školního roku.  Děti, rodiče i prarodiče mohou na prvním nádvoří rosického zámku a přilehlém zámeckém parku prožít zábavné odpoledne s pracovníky SVČ a RC Kašpárkov. Pro návštěvníky je připravena ukázka kroužků připravených pro školní rok 2018/2019. Právě zde je možné zjistit veškeré informace a zároveň se do kroužků přihlásit. Součástí programu je i divadelní loutkové představení O princi z knížky v podání Dřevěného divadla. Nebudou chybět nafukovací atrakce, balónky, výtvarné dílny, malování na obličej a občerstvení.