Desatero pro maminky

Napadl mě ničím nekorigovaný nápad, a tak ho posílám do světa, třeba pomůže lidem…
V civilním povolání pomáhám nezaměstnaným a maminkám po mateřské do práce (jako lektor a poradce).

Napsala jsem Desatero pro maminky – zúročila jsem zkušenosti. Chci ho nabídnout i v Kašpárkově….
Soňa Lhotáková, lektorka projektu PROKOP – východ

Ve své práci lektorky, kterou zastávám v projektu Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti (zkráceně PROKOP), se často setkávám se specifickou cílovou skupinou maminek po rodičovské dovolené.

Jejich hlavním problémem bývá ztráta sebevědomí, způsobená dlouhou dobou strávenou péčí o dítě a z toho plynoucí oslabení kontaktu s oborem, zastarávající kvalifikace či neaktuálnost informací. K tomu se přidává logistický problém: co s dětmi, související s nedostatkem míst ve školkách. Chybí možnost zabezpečit péči o děti formou finančně nenáročné služby či příspěvkem na chůvu nebo paní na hlídání, která by maminkám pomohla vyřešit palčivou otázku vyzvednutí dětí ze školky a školy tak, aby zvládaly jak svoje pracovní, tak rodinné povinnosti. Z těchto důvodů maminky většinou upřednostňují spíše dobré podmínky (tj. práce v místě bydliště, zkrácený úvazek apod.) před prací samotnou (pro kterou mají kvalifikaci, praxi).

Maminky tedy často řeší dilema – na jedné straně profesně něco umějí a nabízejí, na straně druhé se nechtějí vzdát role matky – pečovatelky, která většinou nesouzní s naplněním očekávání zaměstnavatele. I když se personalisté často tváří, že jim pracující matky nevadí, musejí je uchazečky o práci při pohovoru vždy přesvědčovat, že dokážou skloubit svůj osobní, rodinný i profesní život.

Specifická je také situace při hledání práce mimo větší města – na venkově, kde často pracovní příležitosti v regionu nenavazují na místní dostupné vzdělávání, a maminky po rodičovské dovolené pak mají velký problém najít místo odpovídající jejich kvalifikaci nebo najít místo v regionu vůbec. Důsledkem může být i vstup do šedé ekonomiky. Volba setrvat s dítětem do 7 resp. s dětmi do 15 let věku v domácnosti, (zdravotní pojištění za tuto skupinu hradí stát) je snazší, než přivydělávat si mimo pracovní poměr nebo mimo oficiální výkon podnikání.

Jak si zvýšit šance při hledání práce po rodičovské dovolené? A kde tu práci vlastně hledat? Jak se prezentovat při pohovoru? Lze plný úvazek skloubit s péčí o rodinu i v případě, že nefungují hlídací babičky? Právě pro tuto nelehkou situaci jsme pro vás připravili