Přihlášky

PNG 498x541

Milí zájemci, uchazeči, příznivci, vy všichni, díky kterým a kvůli kterým jsem byl stvořen a obývám pohádkové prostory rosického zámku s neméně pohádkovým názvem Kašpárkov, abych je pro vás udržoval barevné, pestré, hravé, přitažlivé, proměnlivé, poučné, zábavné, tiché, rozpustilé – zkrátka kašpárkovské!

Jsem rád, že se chystáte napsat pár lidských písmenek, abyste se stali součástí mé kašpárkovské rodiny. Věnujte prosím vyplnění těch podivných políček chvilku soustředěného času, ulehčíte tím kašpárkovským správcům a pečovatelům. Pokud stále ještě nevíte jakou kroužek zvolit můžete se podívat do naší nabídky.

Děkuji a těším se brzy na viděnou, zpívanou, vyráběnou, dováděnou, hranou, divadelnou…

Váš Kašpárek

ČLENSTVÍ V RC KAŠPÁRKOV

Členství vás k ničemu nezavazuje, neplynou z něj žádné povinnosti, naopak, pouze výhody:-)

A jaké výhody to jsou:

  • slevy na návštěvu herny (platíte výrazně nižší cenu),
  • slevy na námi pořádané akce (Pohádkový les, divadelní představení, Strašidelný bál…) Sleva pro děti obvykle 50 %.
  • možnost účastnit se akcí pořádaných pouze pro členy centra (výlety, opékání špekáčků, společný odpolední program…),
  • a v neposlední řadě podpora centra jako neziskové organizace.

Podrobnosti najdete v našem Ceníku.

Přihláška k členství

zaklad_blizisekasparek

Základní pravidla
> členem RC Kašpárkov je možné stát se na dobu 1 školního roku, případně pouze na 2. pololetí,
> výhody plynoucí z členství dospěláka se vztahují na celou rodinu,
> člen získává členskou průkazku v herně RC Kašpárkov od přítomné služební maminky po vyplnění přihlášky a úhradě členského poplatku.

Zpracování osobních údajů
Přihláška k členství obsahuje následující osobní údaje: jméno a příjmení dospěláka, místo bydliště (obec), kontaktní údaje-telefon a e-mail, počet členů rodiny. Údaje shromažďujeme z titulu oprávněného zájmu i právní povinnosti (vedení evidence členů, možnost Vás kontaktovat při zvaní na členské schůze, nabídky cvičení a akcí RC Kašpárkov, statistické informace požadované poskytovateli grantů a dotací).
Více se dozvíte na stránce o zpracování osobních údajů.

Další informace najdete ve Stanovách spolku.

Přihláška
* označuje povinnou položku
Osobní údaje
Údaje o platběPLATBA HOTOVĚ
Členskou průkazku získáte od služební maminky po vyplnění této přihlášky a úhradě členského příspěvku v herně RC Kašpárkov.
PLATBA PŘEVODEM
Převod platby proveďte na účet číslo 244255616/0300, jako Zprávu pro příjemce uveďte: ČLENSTVÍ <PŘÍJMENÍ A JMÉNO DOSPĚLÁKA>.
Např. Členství Nováková Jana
.
Členskou průkazku si následně vyzvedněte v herně RC Kašpárkov u služební maminky.


Zaškrtnutím následujícího tlačítka prohlašujete:
> Seznámil/a jsme se s Provozním řádem RC Kašpárkov a zavazuji se jím řídit.
> Jsou mi známy skutečnosti související se zpracováním osobních údajů. Více o osobních údajích na stránce o zpracování osobních údajůRozesílky mailových informací probíhají obvykle 1x měsíčně, v případě většího množství událostí výjimečně častěji.

PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU 2019/20

V případě zájmu o kroužek prosím napište emai na info@kasparkov.cz
Ověříme pro Vás místo v kroužku a připadně Vás přihlásíme.

PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU PRO DOSPĚLÉ

Přihláška do kroužku pro dospělé 2019/20

zaklad_blizisekasparek

Vyplňte prosím pečlivě všechny povinné údaje, usnadníte nám pátrání..
Díky.

Zpracování osobních údajů

Přihláška obsahuje následující osobní údaje: jméno a příjmení dospěláka, místo bydliště, kontaktní údaje-telefon a e-mail. Údaje shromažďujeme z titulu oprávněného zájmu (vedení evidence účastníků kroužků, možnost Vás kontaktovat při změnách, nabídky dalších cvičení a akcí RC Kašpárkov).
Více se dozvíte na stránce o zpracování osobních údajů.

Novinka! Automatické členství

Účastníci pravidelných kroužků se stávají automaticky členy spolku a mají všechna práva s tím spojená. Blíže se dozvíte ve Stanovách spolku.

Přihláška
* označuje povinnou položku
Osobní údaje
Již obsazené kroužky:
Údaje o platběPLATBA PŘEVODEM
Převod platby proveďte na účet číslo 244255616/0300, jako Zprávu pro příjemce uveďte: DOSP <PŘÍJMENÍ A JMÉNO DOSPĚLÁKA>.
Např. DOSP Nováková Jana
.


Zaškrtnutím následujícího tlačítka prohlašujete:
> Seznámil/a jsme se s Provozním řádem RC Kašpárkov a zavazuji se jím řídit.
> Jsou mi známy skutečnosti související se zpracováním osobních údajů. Více o osobních údajích na stránce o zpracování osobních údajůRozesílky mailových informací probíhají obvykle 1x měsíčně, v případě většího množství událostí výjimečně častěji.

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2020

Přihlášky na příměstský tábor budou spuštěny 25.1.2020 ve 21:00