Přihlášky

PNG 498x541

Milí zájemci, uchazeči, příznivci, vy všichni, díky kterým a kvůli kterým jsem byl stvořen a obývám pohádkové prostory rosického zámku s neméně pohádkovým názvem Kašpárkov, abych je pro vás udržoval barevné, pestré, hravé, přitažlivé, proměnlivé, poučné, zábavné, tiché, rozpustilé – zkrátka kašpárkovské!

Jsem rád, že se chystáte napsat pár lidských písmenek, abyste se stali součástí mé kašpárkovské rodiny. Věnujte prosím vyplnění těch podivných políček chvilku soustředěného času, ulehčíte tím kašpárkovským správcům a pečovatelům. Pokud stále ještě nevíte jakou kroužek zvolit můžete se podívat do naší nabídky.

Děkuji a těším se brzy na viděnou, zpívanou, vyráběnou, dováděnou, hranou, divadelnou…

Váš Kašpárek

ČLENSTVÍ V RC KAŠPÁRKOV

Členství vás k ničemu nezavazuje, neplynou z něj žádné povinnosti, naopak, pouze výhody:-)

A jaké výhody to jsou:

  • slevy na návštěvu herny (platíte výrazně nižší cenu),
  • slevy na námi pořádané akce (Pohádkový les, divadelní představení, Strašidelný bál…) Sleva pro děti obvykle 50 %.
  • možnost účastnit se akcí pořádaných pouze pro členy centra (výlety, opékání špekáčků, společný odpolední program…),
  • a v neposlední řadě podpora centra jako neziskové organizace.

Podrobnosti najdete v našem Ceníku.

Přihláška k členství

zaklad_blizisekasparek

Základní pravidla
> členem RC Kašpárkov je možné stát se na dobu 1 školního roku, případně pouze na 2. pololetí,
> výhody plynoucí z členství dospěláka se vztahují na celou rodinu,
> člen získává členskou průkazku v herně RC Kašpárkov od přítomné služební maminky po vyplnění přihlášky a úhradě členského poplatku.

Zpracování osobních údajů
Přihláška k členství obsahuje následující osobní údaje: jméno a příjmení dospěláka, místo bydliště (obec), kontaktní údaje-telefon a e-mail, počet členů rodiny. Údaje shromažďujeme z titulu oprávněného zájmu i právní povinnosti (vedení evidence členů, možnost Vás kontaktovat při zvaní na členské schůze, nabídky cvičení a akcí RC Kašpárkov, statistické informace požadované poskytovateli grantů a dotací).
Více se dozvíte na stránce o zpracování osobních údajů.

Další informace najdete ve Stanovách spolku.

Přihláška
* označuje povinnou položku
Osobní údaje
Údaje o platběPLATBA HOTOVĚ
Členskou průkazku získáte od služební maminky po vyplnění této přihlášky a úhradě členského příspěvku v herně RC Kašpárkov.
PLATBA PŘEVODEM
Převod platby proveďte na účet číslo 244255616/0300, jako Zprávu pro příjemce uveďte: ČLENSTVÍ <PŘÍJMENÍ A JMÉNO DOSPĚLÁKA>.
Např. Členství Nováková Jana
.
Členskou průkazku si následně vyzvedněte v herně RC Kašpárkov u služební maminky.


Zaškrtnutím následujícího tlačítka prohlašujete:
> Seznámil/a jsme se s Provozním řádem RC Kašpárkov a zavazuji se jím řídit.
> Jsou mi známy skutečnosti související se zpracováním osobních údajů. Více o osobních údajích na stránce o zpracování osobních údajůRozesílky mailových informací probíhají obvykle 1x měsíčně, v případě většího množství událostí výjimečně častěji.

PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU 2019/20

Přihláška do kašpárkovského kroužku 2019/20

zaklad_blizisekasparek

Vyplňte prosím pečlivě všechny povinné údaje, usnadníte nám pátrání..
Díky.

Zpracování osobních údajů

Přihláška do kroužku obsahuje následující osobní údaje: jméno a příjmení dítěte, rok a měsíc narození dítěte, jméno a příjmení zákonného zástupce, kontaktní údaje-telefon a e-mail. Pro potřeby vystavení daňového dokladu jsou vyžadovány údaje datum narození dítěte a adresu bydliště zákonného zástupce. Údaje shromažďujeme z titulu oprávněného zájmu (vedení evidence účastníků cvičení, možnost Vás kontaktovat při změnách, nabídky dalších cvičení a akcí RC Kašpárkov) a právní povinnosti (náležitosti daňového dokladu).
Více se dozvíte na stránce o zpracování osobních údajů.

Novinka! Automatické členství

Účastníci pravidelných kroužků se stávají automaticky členy spolku a mají všechna práva s tím spojená. Blíže se dozvíte ve Stanovách spolku.

Přihláška
* označuje povinnou položku
Údaje o DÍTKU
Údaje DOSPĚLÁKA
Údaje pro vystavení daňového dokladu

Vyplňte v případě, že potřebujete doklad pro zdravotní pojišťovnu k žádosti o příspěvek.

Již obsazené kroužky:
[a] SLUNÍČKA – PO 9.00-9.45 1100 Kč/pol. (1-2 roky)
[b] ŽABIČKY – PO 10.00-11.00 1200 Kč/pol. (2-4 roky)
[c] KOŤÁTKA – ÚT 9.00-9.45 1100 Kč/pol. (od 0,5 roku)
[e] SLUNÍČKA – ST 9.00-9.45 1100 Kč/pol. (1-2 roky)
[f] ŽABIČKY – ST 10.00-11.00 1200 Kč/pol. (2-4 roky)
[g] SLUNÍČKA – ČT 9.00-9.45 1100 Kč/pol. (1-2 roky)
[h] ŽABIČKY – ČT 10.00-11.00 1200 Kč/pol. (2-4 roky)
[l] KERAMIKA S RODIČI – ÚT 9.00-11.00 1200 Kč/pol. (1,5-4 roky)
[m] KERAMIKA S RODIČI – ST 9.00-11.00 1200 Kč/pol. (1,5-4 roky)
[n] TVOŘENÍ PRO DĚTI S RODIČI – ST 9.00-11.00 850 Kč/pol. (1,5-4 roky)
Údaje o platbě

Převod platby proveďte na účet číslo 244255616/0300, jako Zprávu pro příjemce uveďte: PŘÍJMENÍ DÍTĚTE, NÁZEV KROUŽKU, DEN KROUŽKU.
Např. Nováková, Sluníčka, PO
.

Podpora Kašpárkova

Kašpárkov funguje díky partě nadšenců/rodičů. S tím, jak rosteme občas nevíme kam skočit dřív. Proto bychom ocenili každou ruku, která by nám tu a tam mohla vypomoci a zapojit se, aby tu Kašpárkov dál dobře fungoval pro děti a i rodiče. Předem moc děkujeme za každou pomoc.


Zaškrtnutím následujícího tlačítka prohlašujete:
> Seznámil/a jsme se s Provozním řádem RC Kašpárkov a zavazuji se jím řídit.
> Jsou mi známy skutečnosti související se zpracováním osobních údajů. Více o osobních údajích na stránce o zpracování osobních údajůRozesílky mailových informací probíhají obvykle 1x měsíčně, v případě většího množství událostí výjimečně častěji.

PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU PRO DOSPĚLÉ

Přihláška do kroužku pro dospělé 2019/20

zaklad_blizisekasparek

Vyplňte prosím pečlivě všechny povinné údaje, usnadníte nám pátrání..
Díky.

Zpracování osobních údajů

Přihláška obsahuje následující osobní údaje: jméno a příjmení dospěláka, místo bydliště, kontaktní údaje-telefon a e-mail. Údaje shromažďujeme z titulu oprávněného zájmu (vedení evidence účastníků kroužků, možnost Vás kontaktovat při změnách, nabídky dalších cvičení a akcí RC Kašpárkov).
Více se dozvíte na stránce o zpracování osobních údajů.

Novinka! Automatické členství

Účastníci pravidelných kroužků se stávají automaticky členy spolku a mají všechna práva s tím spojená. Blíže se dozvíte ve Stanovách spolku.

Přihláška
* označuje povinnou položku
Osobní údaje
Již obsazené kroužky:
[p] HRA NA FLÉTNU – skupinová výuka: ÚT sudý týden 9.00-10.00 – 850kč/pol.
[p] HRA NA FLÉTNU – skupinová výuka: ÚT sudý týden 10.15-11.15 – 850kč/pol.
[r] HRA NA FLÉTNU – individuální výuka: ÚT od 18.00
Údaje o platběPLATBA PŘEVODEM
Převod platby proveďte na účet číslo 244255616/0300, jako Zprávu pro příjemce uveďte: DOSP <PŘÍJMENÍ A JMÉNO DOSPĚLÁKA>.
Např. DOSP Nováková Jana
.


Zaškrtnutím následujícího tlačítka prohlašujete:
> Seznámil/a jsme se s Provozním řádem RC Kašpárkov a zavazuji se jím řídit.
> Jsou mi známy skutečnosti související se zpracováním osobních údajů. Více o osobních údajích na stránce o zpracování osobních údajůRozesílky mailových informací probíhají obvykle 1x měsíčně, v případě většího množství událostí výjimečně častěji.

PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU PRO DOSPĚLÉ

Přihláška na screening očí

Vyplňte prosím pečlivě všechny povinné údaje, usnadníte nám pátrání..
Díky.

Zpracování osobních údajů

Přihláška na screening obsahuje následující osobní údaje: jméno a příjmení dítěte, jméno a příjmení zákonného zástupce, kontaktní údaje-telefon a e-mail. Údaje shromažďujeme z titulu oprávněného zájmu (organizace účastníků vyšetření, možnost Vás kontaktovat při změnách, nabídky dalších cvičení a akcí RC Kašpárkov).
Více se dozvíte na stránce o zpracování osobních údajů.

Přihláška
* označuje povinnou položku
Údaje o DÍTKU
Údaje DOSPĚLÁKA


ZVOLTE TERMÍN VYŠETŘENÍ Z TÉTO NABÍDKY TERMÍNŮ a zaškrtněte pro ověření následující pole
Zaškrtnutím následujícího tlačítka prohlašujete:
> Provedl(a) jsem volbu termínu z nabídky termínů – bez této volby není termín rezervován
> Jsou mi známy skutečnosti související se zpracováním osobních údajů. Více o osobních údajích na stránce o zpracování osobních údajů