Večerníčkův pohádkový les

Již tradiční rosický pohádkový les proměnil v květnovém svátečním odpoledni na tři hodiny zámecké náměstí, park a přilehlé zahrady na pohádkový svět. Jeho návštěva pro nás byla nečekaně intenzivním zážitkem. Spousty dětí pobíhajících s rodiči (ty starší i bez nich) mezi dvanácti stanovišti obsazenými oblíbenými pohádkovými postavami. To vše v příjemném jarním počasí. Překvapila nás především velikost akce. Zřejmě proto, že jsme se jí účastnili poprvé. Díky tradiční dobré přípravě a organizaci dokázala akce přitáhnout rodiny z blízkého i vzdálenějšího okolí, což dobře ilustrovalo někdy delší čekání u některých stanovišť nedlouho po zahájení akce.

Zábavné úkoly daly všem „soutěžícím“ (dětem) i jejich průvodcům a pomocníkům (rodičům) pořádně zabrat. Nešlo je jen tak odbýt, a tak jsme strávili v okolí zámku za plného soustředění více než dvě hodiny. Jako rodiče jednoho z mladších účastníků akce jsme ocenili, že z hlediska obtížnosti byly úkoly připraveny i pro ty nejmenší. Užili jsme si spoustu legrace při výrobě jarních zápichů s vílami Amálkami, s Křemílkem a Vochomůrkou jsme na kolečku vozili šišky, Mach a Šebestová nám připomněli, co bychom si měli sbalit do batohu při stanování, zatloukali jsme s Patem a Matem a s králíky z klobouku jsme po hmatu poznávali předměty. Jsme rádi, že jsme se na začátku nenechali odradit množstvím návštěvníků a prošli si celou pohádkovou cestu. Stálo to za to.                                        

Simona a Petr Marešovi